Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

 

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 10.5.2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

Návrh programu jednání  :

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Výsledky výběrového řízení na geodetické práce před zahájením stavby „Cyklostezka Boršov nad Vltavou, Homole, Planá“
  5. Výběrové řízení „Chodník viadukt – nádraží“
  6. Návrh na uzavření smlouvy č. CB-001030068975/002-ASE s EG.D.
  7. Návrh na uzavření smlouvy č. CB-001030067911/003-JIRI s EG.D.
  8. Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy s firmou PH Finance – realitní, s.r.o.
  9. Rozpočtové opatření č. 9

 

 

                                                                                 

 

 

Mgr. Zeman Jan

                                              

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 16.7.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 16.7.2021 do 27.7.2021