Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

 

Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 13. 9. 2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Ceník za pronájem obecního majetku, stanovení sazeb ceníku prací provedených zaměstnanci obce
 5. Dodatek „Směrnice – Statut sociálního fondu Obce Boršov nad Vltavou“
 6. Projednání  kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Boršov nad Vltavou, Obcí Planá, Obcí Homole a panem J. P. , předmětem  smlouvy je koupě pozemku p. č.  441/6 o výměře 184m2
 7. Prodej použitých kuchyňských přístrojů z kuchyně MŠ Boršov nad Vltavou
 8. Projednání kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Boršov nad Vltavou a firmou Termis, s.r.o., předmětem smlouvy je úplatný převod pozemků , komunikací a inž.  sítí  na pozemku parc. č.  705/2, k. ú. Boršov nad Vltavou  
 9. Projednání smlouvy  - Dodatek  smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
 10. Žádost o dotaci občanského sdružení „Všeobecné sportovní přípravy pro děti od  6-ti let“
 11. Projednání zřízení odběrného místa Zásilkovny v Knihovně v Boršově nad Vltavou
 12. Rozpočtové opatření č. 11

 

Mgr. Zeman Jan

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  3. 9. 2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické   úř.  desce  od:   3. 9. 2021  do  14. 9. 2021