Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 4.10.2021  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Žádost o odkup obecního pozemku parc. č. 728/2 v k.ú. Boršov nad Vltavou (cca 22m²)
  5. Návrh na uzavření smlouvy s firmou EG.D o zřízení věcného břemene č. CB-014330061122/001-DVK
  6. VŘ  - projektová dokumentace „Dostavba odborných učeben a školní družiny ZŠ Boršov nad Vltavou“  -   vyhodnocení nabídek
  7. Rozpočtovné opatření č. 12/2021
  8. Rozpočet 2022 – podklady
  9. VŘ – Obecní rozhlas ve všech částech obce – krizové řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

Mgr. Zeman Jan

starosta obce