Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 13.12. 2021  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Termíny OZ 2022
 5. Cena za pronájem pozemku p. č. 410/1 o výměře 18m2
 6. Střednědobý výhled rozpočtu – rok 2023-2024
 7. Rozpočet obce na rok 2022
 8. Dodatek č. 22 - Smlouva na sběr , svoz a odstranění kom. odpadu a jeho složek….

uzavřený s firmou Marius Pedersen

 1. Dopravní podnik města  České Budějovice, a.s.  - Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro rok 2022
 2. Záměr stavby sloupku na rychlý indeternet – Starnet
 3. Dodatek ke Smlouvě  o dílo „Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá, Pro Teren“  – fakturace dle podmínek IPRÚ
 4. Vltava Run 2022 souhlas  s konáním akce
 5. Žádost o narovnání pozemků – objekt ev. č. 11 v obci Boršov nad Vltavou  
 6. Dodatek ke Smlouvě o spolupráci z roku 2015 mezi obcemi Homole – Boršov nad Vltavou – Planá

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zeman Jan

starosta obce

 

Vyvěšeno dne:  3.12.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické   úř.  desce  od:   3.12.2021 do 14.12.2021