Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

 

 

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 10.01.2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

Návrh programu jednání  :

 

 

 

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Aktualizovaná nájemní smlouva uzavřená s ÚZSVM (pronájem pozemku „na brýlích“ u mostu nad E 55
  5. Seznámení s projektem dostavby ZŠ Boršov nad Vltavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zeman Jan

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  31.12.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické   úř.  desce  od:   31.12.2021 do 11.01.2022