Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou     

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 14.02.2022  od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

Návrh programu jednání  :

  1. Schválení programu jednání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
  4. Smlouva SMOJK k projektu RE-USE 2
  5. Změna položky v rozpočtové skladbě – Komunální odpad
  6. Změna dopravního připojení pozemků parc. č. 693/2, 693/8, 693/18
  7. Žádost o odkup (směnu) pozemků, jedná se o pozemky parč. č. 252/13,252/15,250/, k. ú. Boršov nad Vltavou
  8. Žádost o odkup obecního pozemku  p. č.  234/4  (19m2),  k. ú. Boršov nad Vltavou

 

Mgr. Zeman Jan

starosta obce

 

Vyvěšeno dne:  4.2.2022

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické   úř.  desce  od: 4.2.2022 do 15.2.2022