Program jednání obecního zastupitelstva

Oznámení o konání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou dne 23.8.2021

Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Obce Boršov nad Vltavou

    

     Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 23. 8. 2021 od 18:00 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Boršov nad Vltavou v Obecní knihovně v Boršově nad Vltavou , Obecní 52, Boršov nad Vltavou.

 

 

 

     Návrh programu jednání  :

 

 1. Schválení programu jednání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ
 4. Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Zlatá Koruna – Boršov nad Vltavou
 5. Návrh na uzavření smlouvy s EG.D. č. CB-001030067081/001-ELSA
 6. Projednání zprávy o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Cyklostezka na levém břehu Vltavy – Boršov nad Vltavou, Homole, Planá
 7. Výběrové řízení „Chodník od viaduktu k nádraží“
 8. Návrh na uzavření smlouvy se společností Termis, s.r.o., prodej pozemku p. č. 705/2,682 (pozemky – veřejné sítě, odvodnění komunikace a zpevněných ploch)
 9. Výběrové řízení „Plynový kotel – Mateřská škola“
 10. Rozpočtové opatření č. 10/2021
 11. Nákup silničního zametače

 

 

                                                                                 

Mgr. Zeman Jan

                                              

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 13.8.2021

Sejmuto dne:

Zveřejněno na elektronické úř. desce od: 13.8.2021 do 24.8.2021